Методична робота / атестаційна комісія

   Адреса електронної пошти для подання документів
педагогічними працівниками на розгляд
атестаційній комісії   vpu24korecAK@gmail.com

Термін подання документів до 15 березня 2024 року

Наказ про атестаційну комісію

Графік засідань АК

Список педагогічних працівників, що атестуються

Якісний склад педпрацівників: 

Всіх педпрацівників – 72
Викладачів – 40
Майстрів – 26
Вихователів – 4 (1 – І категорія, 3 – спеціаліст)
Керівників гуртків – 2 ( 1- керівник гуртка-методист, 1-спеціаліст)
Викладачі спеціалісти – 3
Викладачі ІІ категорії – 7
Викладачі І категорії – 4
Викладачі вищої категорії – 25
Педзваня «старший викладач» – 15
Педзвання «викладач – методист» – 5
Майстри:
10 тарифний розряд – 4
11 тарифний розряд – 2
12 тарифний розряд – 2
13 тарифний розряд – 3
Майстри 14 т.р. педзвання «ІІ категорії» – 3
Майстри 14 т.р. педзвання «І категорії» -13

В училищі працює 7 методичних комісій
1 – Керівників груп та вихователів – голова Світлана Шкльода
2 – Майстрів в/н та викладачів будівельного та електротехнічного напрямку – Віталій Дідик
3 – Загальноосвітніх предметів гуманітарного напрямку – голова Олена Коробка
4 – Природничо-математичних предметів – голова Людмила Кравчук
5 – Викладачів та майстрів в/н автослюсарного та тракторного напрямків – голова Сергій Павловський
6 – Викладачів та майстрів в/н швейного напрямку – голова Любов Дащук
7 – Викладачів та майстрів в/н кухарського напрямку – голова Валентина Краля

 Адреса електронної пошти для подання документів педагогічними працівниками на розгляд атестаційній комісії   vpu24korecAK@gmail.com

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО УЧНЯ ЧЕРЕЗ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ

Вимоги до визначення єдиної науково – методичної теми:

 1. Актуальність теми для діяльності конкретного педагогічного колективу; відповідність розвитку колективу щодо реалізації конкретних завдань, які випливають з науково – методичної теми.
  2. Відповідність теми сучасним педагогічним ідеям та концепціям.
  3. Колегіальність вибору теми усім педагогічним колективом з урахуванням думок його найавторитетніших членів.
  4. Діалектичний зв’язок єдиної теми з темою чи проблемою, над якою працюють педагоги училища.
  5. Цілісність – охоплення науково – методичною темою як навчальної, так і виховної роботи.

Загальні напрями в організації методичної роботи

 • підвищення педагогічної майстерності викладачів та майстрів в/н через оптимальну структуру науково-методичної роботи, удосконалення їх професійної, соціальної та особистісної компетентності та розвитку творчої ініціативи;
  • упровадження в освітній процес досягнень перспективного педагогічного досвіду, інноваційних методів, новітніх технологій та забезпечення їх практичної реалізації;
  • організація методичного супроводу молодих педагогів для успішної адаптації до роботи та підвищення рівня професійної, соціальної та особистісної компетентності;
  • підвищення ІКТ-компетентності педагогів із метою ефективної інформатизації освітнього процесу;
  • здійснення психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.

Вибір науково-методичної теми обумовив наступне:

 • дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного педагога (шляхом відвідання уроків, позакласних заходів дирекцією, методичним активом з їх наступним аналізом);
  • вивчення рівня навчальних досягнень учнів, їх вихованості, розвитку;
  • анкетування, діагностування педагогічних працівників з метою встановлення рівня професійної кваліфікації;
  • складання карти діагностики педагогічної діяльності, систематизація досягнень і утруднень педагогів;
  • виявлення шляхом аналізу карти діагностики педагогічної діяльності та педагогічних спостережень за діяльністю колективу єдиної науково-методичної проблеми, обґрунтування її актуальності для педагогічного колективу.
  Єдина наукова-методична проблема була обговорена і затверджена педагогічною радою училища.

Визначені наступні завдання:

– дидактичні:
• формування інтелектуально-пізнавальних здібностей учнів;
• розвиток творчої активності учнів на уроках;
• забезпечення й стимулювання саморозвитку й самореалізації особистості;
• підвищення рівня навчальних досягнень.
– педагогічні:
• системне впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій, які забезпечують особистісно-зорієнтований підхід до учнів.
• технології інтерактивного навчання;
• технології проектів;
• технології критичного мислення;
• інформаційно-цифрових технологій;
• технологій креативного навчання;

Аналіз результатів роботи над колективною науково – методичною темою училища здійснюється на основі:

 • Аналізу шляхів реалізації науково – методичної теми;
  • Визначення конкретних успіхів у роботі над колективною проблемою та розкриття їх причин;
  • Виявлення недоліків та аналіз їх причин;
  • Узагальнення результатів вивчення стану викладання навчальних предметів;
  • Розкриття зв’язку між результатами роботи над колективною науково – методичною темою та якісним складом педагогічних кадрів;
  • Аналізу кінцевих результатів методичної роботи, їх придатності для розв’язання проблеми училища;
  • Конкретністю розроблених за наслідками роботи рекомендацій;
  • Визначеності завдань роботи на подальшу перспективу.

Читать план роботи методичного кабінету на 2023-2024 н.р.